Sponsoring

Sponsoring

Concerten sponsoren:

 • Particulieren en bedrijven worden in de gelegenheid gesteld een concert te sponsoren en aan te bieden bij
  een zorgcentrum naar keuze.
  Deze mogelijkheid bestaat ook voor bijeenkomsten van ouderenbonden. Inmiddels is gebleken dat er bij
  enkele afdelingen van de Zonnebloem hiervoor ook belangstelling is.

  De onkosten vergoeding die Musica voor deze concerten vraagt, is gering. 
  Bedrijven die een concert doneren ontvangen hiervoor een officiële factuur.


De fa. Audio Works Leiden heeft een draadloze geluidsinstallatie beschikbaar gesteld om de concerten in de zorgcentra nog beter te presenteren.
De leden zeggen Audio Works hier hartelijk dank voor en het allerbelangrijkste is dat het voor de toehoorders nog fijner te beluisteren zal zijn.
Website van de sponsor: www.audioworks.nl

Zie verder: Concerten 2022